GSUITE Hezkuntza

CIFP HOSTELERIA-OSTALARITZA LHII GALDAKAO, IES ARRATIA BHI, IES ARRIGORRIAGA BHI, IES BENGOETXE BHI, IES ELEXALDE BHI, IES ETXEBARRI BHI, IES URBI BHI, IES URIBARRI BHI, CPI SOLOARTE IPI, CPI UGAO IPI

1. Zerbitzuaren deskribaketa

Hezkuntzarako Google Suite kontuak ikasetxeak emanak dira, irakasle, kontratupeko langile, ikasle (eta familien) komunikazio-funtzioak sendotzeko asmoz. Hori guztia Hezkuntzarako Google Suite domeinua aktibatzean, Googlerekin adostutakoaren arabera. Software-erantzun multzoa da, Google-k ikastetxeei doan eskaintzen diena "Software as a Service" (Software zerbitzu bat bezala) hodeian konputazio eredupean.

Baliabide horiek eskuratu ahal izateko, erabiltzaileak Erabiltzeko Politika onartu behar du 14 urtetik gorakoa bada, familiak 14 urtetik behekoen kasuan eta familiak berak kontu bat familiari berari ematen baldin bazaio.

Erakundeen kontuak Google Suitek emandako plataformapean daude eta hainbat zerbitzu hartzen ditu barne: Gmail, Google Calendar (egutegi partekatuak), Google Drive (agiri-ahokalekua, kalkulu-orria eta online-elkarlana), Google Sites (taldekako webguneen diseinu eta argitaratzea) eta Hangouts (mezularitza eta bideokonferentzia sistema).

Google-k eskaintzen dituen kontuetan ez bezala, zerbitzuak ikastetxearen domeinupean daude. Komunikazio eta elkarlan plataforma hau aukeratu dugu hainbat arrazoirengatik:

1. Zerbitzuaren erabilgarritasun handia. > %99

2. Produktibitate eta elkarlan-aplikazioen integrazioa email-arekin , elkarlan-ekosistema bat osatuz.

3. Doakotasuna, Google Suite-ren zerbitzu-baldintzak baditu ere.

4. Eraginkortasun handia erantzun integratua, multidispositiboa eta multiplataforma delako.

5. Irisgarritasuna web nabigatzailetik, aparteko software instalatu barik.

6.Ikaskuntzaren kudeaketarako lanabesa edukitzea (Classroom).

Ikastetxeko domeinuaren administratzailea Google Suite kudeatzen duen pertsona da eta azken erantzulea izango da Kontrol-paneleko kontuen eta aplikazioen administrazio eta kudeaketan.

Erakundeetako Google Suite-ren kontuetan sartu ahal izateko, era bateratuan honako webgunea erabili behar da:

https://accounts.google.com

Zerbitzuaren baldintzak


1. Descripción del servicio

Las cuentas de Google Suite para Educación son proporcionadas por el centro educativo, con el objeto de apoyar las funciones de comunicación de todo el profesorado, personal contratado, del alumnado (y sus familias) conforme al acuerdo establecido con Google al activar el dominio en Google Suite para Educación, que es un conjunto de soluciones de software que Google ofrece gratuitamente a los centros educativos bajo el modelo de computación en la nube "Software as a Service" (Software como Servicio).

El acceso a estos recursos está condicionado a la aceptación de la Política de Uso por parte del usuario en el caso de los alumnos mayores de 14 años, las familias de alumnos menores de 14 años a los que se les proporcione cuenta y la familia en caso de entregarles una cuenta.

Las cuentas institucionales se encuentran bajo plataforma dotada por Google Suite, e incluye diversos servicios integrados como: Gmail, Google Calendar (calendarios compartidos), Google Drive (alojamiento de documentos, hojas de cálculo y colaboración online), Google Sites (diseño y publicación de sitios en equipo) y Hangouts (sistema de mensajería y videoconferencia).

A diferencia de las cuentas que ofrece Google los servicios están bajo el dominio del centro. Se ha elegido esta plataforma de comunicación y trabajo colaborativo por varias razones entre las que destacamos:

1. Alta disponibilidad del servicio > 99%

2. Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e‐mail proporcionando un ecosistema de trabajo corporativo.

3. Gratuidad aún contando con las mismas condiciones de servicio Google Suite.

4. Elevada operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y multiplataforma.

5. Accesibilidad desde navegador web, sin necesidad de instalar software extra.

6. Disponer de una herramienta (Classroom) para la gestión del aprendizaje.

El administrador del dominio del centro es la persona que administra Google Suite, será el responsable último en la administración y gestión de cuentas y aplicaciones en el Panel de Control.

El acceso a las cuentas de Google Suite institucionales se realiza de forma unificada en:

https://accounts.google.com

Condiciones del servicio